Idag fångas allt av en kamera

Något som inte var alls lika självklart för bara ett decennium sedan var att alla gick runt med digitalkameror eller mobiltelefoner som gav dom möjligheten att filma eller fota på bara bråkdelen av en sekund. Idag ser det dock ut på precis detta vis, där nästa varje människa har tillgång till telefoner som tillåter dom att både filma och fota när helst de vill.

Många människor känner idag sig kränkta av det faktum att de när som helst kan bli fotade och filmade utan att själva ens veta om det. Detta är exempelvis en stor anledning till att debatten om drönarna tog fart så pass mycket som den gjorde och varför den svenska staten kanske var så pass snabb med att reglera användandet.

Andra menar dock på det precis motsatta, att det känner sig betydligt tryggare av den vetskap att allt och alla kan dokumenteras i tid och otid. Det finns bland annat situationer där man anser att polis eller vakter brukat mer våld än vad nöden kräver och där detta tack vare dokumentation visat sig riktigt. Vi har tidigare skrivit om hur det i Ryssland blivit allt viktigare att utrusta sig själv med en kamera, tack vare många incidenter där detta kan hjälpa en att kunna bevisa sin oskuld.

Hur man än ställer sig till dagens omfattande fotande och filmande så ska man i alla fall ha klart för sig att det är någonting som förekommer i stor utsträckning. Därför bör man heller inte bli överraskad om man någon gång råkat fastna på bilder eller filmer som man själv inte har någon vetskap om. Så ser dagens samhälle ut vare sig man vill det eller inte.