Vad man kan förvara i Cloud?

På senare tid har det blivit allt vanligare att förvara olika typer av digitalt materialet direkt på nätet i någon typ av så kallat Cloud eller molnet som man säger på svenska.

Lagra i molnet

I molnet kan man lagra i princip alla typer av dokument som exempelvis bilder, filmer, musik, appar, kalendrar, textdokument med mera. Fördelarna med att lagra dokument i ett moln är flera. Man behöver inte själv köpa stora hårddiskar för lagring. Man kommer åt sina filer var man än befinner sig, vilket kan vara praktiskt om man behöver komma åt dokument både hemifrån och på jobbet. Dessutom behöver man inte säkerhetskopiera sina dokument eftersom molnet automatiskt gör detta åt en.

En annan fördel är att man på ett enkelt sätt kan dela stora mängder data med exempelvis affärspartners, studiekamrater eller vänner, vilket kan vara bra om man befinner sig på stora geografiska avstånd från varandra.

Dock finns det som när det gäller all form av digital kommunikation vissa saker man ska ha i åtanke. Var restriktiv med att spara känsliga dokument i molnet eftersom man aldrig vet vem som kan komma åt dessa. Tänk på att även ha en back-up på den egna datorn ifall något oförutsett skulle inträffa med det företag som tillhandahåller molnet. Vad händer exempelvis vid en konkurs eller liknande? Av den anledningen kan det också vara bra att vara noga med vilket moln man väljer att använda.

Apple Icloud, Google Drive, CloudMe, Microsoft Skydrive samt Dropbox är några exempel på moln som finns att tillgå. Vid en mindre användning av utrymme, oftast upp till 5 GB, är det helt gratis att lagra data hos dessa. Vid större datamängd utgår en månadsavgift.